Vybavuji si že, většinou pokaždé, když začínám své konzultační hodiny, tak zjistím, že se v životě mého klienta udál před propuknutím jakékoliv nemoci nějaký mimořádný emoční stres nebo se jednalo o nějakou otřesnou událost.

 

Moje vlastní zkušenost.

Sama jsem příkladem, kdy už v dětství došlo k propuknutí mé autoimunitní choroby, neboť jsem zažila velice traumatizující události, které bohužel trvaly spousty let a zanechaly trvalé následky. Nyní už mohu zpětně říct, že to byl počátek všech mých dalších autoimunit, které se začali postupně nabalovat.

Naštěstí už dnes vím, že cokoliv změnit nebo ovlivnit a zvrátit průběh nemoci mám jenom já sama ve „SVÝCH RUKOU“. A to máte i VY, a tak zatočte jednou provždy se stresem nebo se o to aspoň pokuste, dělejte maličké krůčky, pokud vám to situace dovolí a přinášejte si do života každodenní radosti a uvidíte, budete se cítit lépe.

 

Můžeme se VYHNOUT STRESU?

Samozřejmě, že stresovým situacím nikdo neunikne, každého z nás postihne nemoc, nějaké nečekané a náhlé životní změny nebo ztráta milované osoby. Takovým bouřím naše tělo dokáže čelit a většinou vše přežijeme bez úhony. Jsme totiž uzpůsobeni, abychom zvládali stres v jakékoliv podobě, ať už fyzický, duševní, emoční i traumatický, a pokud je v malých dávkách, dokonce nám i prospívá.

Naneštěstí mnozí z nás zakoušejí dlouhodobější a škodlivější účinky stresu. Může jít například o nějakou traumatizující, šokující událost jako přírodní katastrofu nebo sexuální útok, opakující se nápor akutního stresu, hádky s partnerem či partnerkou, nebo častější a nepolevující, chronický stres, třeba nějaké dlouhodobé zneužívání, finanční tlaky apod.

 

 

TOXICKÝ STRES – ten nechceme.

Tento stres je toxický a mění chemické reakce v organismu, a tak může poškozovat imunitu, přispívat k zánětům, předčasnému stárnutí a chronickým nemocem, ba dokonce způsobit předčasnou smrt.

 

Možná si teď říkáte: „To myslíte vážně?“ Takto nás děsit.

Ne, nechci vás nijak víc stresovat, ale je potřeba psát i tyto články a najít pomoc a řešení, protože jsme jen lidské bytosti a každý se s tím v životě nebo s autoimunitními nemocemi setkáváme a musíme si pomáhat a hledat způsoby, jak tyto situace zvládnout, abychom si nadále neubližovali.

 

A PROČ o tom píšu?

Většina lékařů se tématu stresu raději vyhýbá nebo se jím zabývá jen okrajově. Je však potřeba se i stresem zabývat podrobněji a do hloubky jinak se uzdravit nelze. Co myslíte???

Já jsem sama zažila na vlastní kůži a zjišťuji to i u svých klientů, že opomíjení stresu či emoční bolesti vytváří vždy jen živnou půdu pro další zdravotní problémy. Pokud se budete snažit sebevíc potlačit nebo skrýt negativní emoce, tělo nedokáže lhát. Můžete to zkoušet pořád a pořád, ale vždy vypluje něco nového na povrch.

 

NEPOTLAČUJTE SVÉ EMOCE.

A tak se podíváme na TŘI ZÁKLADNÍ DRUHY STRESU:

Trvalý každodenní stres moderního života, nějaká významná stresující událost nebo emoční trauma z dětství.

Všechny tyto druhy stresu jsou hluboce propojeny s nástupem a trváním autoimunitních onemocnění, někdy to může být i o desítky let později.

Možná jste se s tím setkali i jako já, že vám váš lékař nevysvětlil nebo se vás nezeptal, jestli prožíváte nějaký stres a spojitost mezi stresem a autoimunitními mechanismy. Bohužel se to stává velmi častěji. Je to velký nedostatek moderní medicíny. Možná se tomu bráníme nebo to nechceme ani vědět, ale existuje spousta důkazů, že mysl a tělo jsou nerozlučně spjaté.

 

A co je to vlastně STRES?

Někde jsem se dočetla, že stres není něco, co se vám děje, spíš jde o to, jak reagujete na stresor – situaci nebo událost, kterou vnímáte jako ohrožující. Vaše reakce v tu chvíli spustí proces, který mění chemické reakce v organismu, a jejich typ a trvání určují, jak vám stres pomáhá či škodí.

Dobrý stres či mírný je normální, nezbytná a naprosto pozitivní reakce na zátěžovou situaci. Například nervozita, napětí či vzrušení, které člověk pociťuje před důležitou událostí nebo výkonem. V tu chvíli se vám zvýší tep, lehce stoupne hladina stresových hormonů, posílí se imunitní systém. Tato situace však pomine a nijak vám neuškodí. Možná budete mít dokonce pocit, že jste silnější, tak probíhá osobní růst.

Snesitelný stres je méně příjemný, ale stále z něj dokážete ještě posbírat síly, abyste se z něj vzpamatovali. Například stres způsobený rozvodem, úmrtím milované osoby nebo děsivou diagnózou. Zde již jsou poplašné systémy organismu vyburcovány ve větší míře, ale za předpokladu, že daná událost pomine a zároveň máte dostatečnou citovou podporu někoho, tak tento stres zvládnete a tělo se zase zotaví. Někdy si z takových situací odneste dokonce nějaké důležité životní ponaučení.

A nyní přichází toxický stres, který přesně odpovídá svému názvu: je nezdravý a velmi škodlivý. Dochází k němu tehdy když se stresová reakce organismu dlouho „NEVYPNE“ a stává se chronickou. Tyto stresující události zdaleka přesahují naše schopnosti je zvládat. Může to být například dlouhodobé tělesné týrání nebo emoční zneužívání, dětské trauma nebo dlouho trvající finanční potíže.

 

A co se v tu chvíli DĚJE?

Pokud tato toxická stresová reakce trvá příliš dlouho, mívá za následky dlouhodobou aktivaci mechanismů útoku a útěku, oslabuje se nám imunitní systém a vzniká větší riziko depresí, srdečních chorob, autoimunitních onemocněních, a dokonce může mít i za následek smrt.

V dnešní době jsme nemocnější než kdy jindy, což je reakce na toxický stres.
Neřešený dlouhodobý stres může způsobit v podstatě jakoukoli chorobu:

Akné, Alzheimerovu nemoc, rakovinu, demenci, depresi, bolest hlavy a migrény, srdeční choroby nebo akutní infarkt myokardu, obezitu, Parkinsonovu nemoc, mozkovou mrtvici, hubnutí či tloustnutí, nemožnost zhubnout….

Zde bych zmínila, že to není vždy jen o stravě, která nám může způsobit onemocnění nebo zhoršovat průběh nemoci. Je potřeba zvládat VÍCE PILÍŘŮ NA CESTĚ K UZDRAVENÍ, a proto se dnes bavíme o tomto tématu.

ZÁSADNÍ MYŠLENKA:

propustné hranice, ať už tělesné, či emoční, jsou živnou půdou pro vznik autoimunitních potíží

 

 

Chcete se UZDRAVIT?

Naučte se říkat: „NE“

Neupřednostňujte pořád všechny ostatní, jen ne sebe.

Nechtějte se zavděčit každému tím, že budete potlačovat sami sebe.

Vymezte si zdravé hranice.

Snažte se být méně „PROPUSTNÍ“, nepouštějte si vše k tělu.

Nepřehlížejte vaše vlastní touhy.

Zastavte se.

 

Dám vám přirovnání…

Je to jako se střevy. Nepropustná střevní bariéra dokáže rozlišit, které živiny projdou dovnitř a které naopak ne. Příliš propustná nebo „SHOVÍVAVÁ“ střevní bariéra ztrácí schopnost regulovat, co by mělo, či nemělo vstoupit do krevního oběhu, jako například velké bílkovinné molekuly nebo bakteriální odpad.

 

Samotné vyléčení?

Dochází k němu tehdy, když si znovu vymezíte nebo zachováte zdravé hranice a vyberete si co vpustíte dovnitř a čemu naopak nepovolíte vstup. Někdo se třeba snaží neustále zavděčit matce nebo partnerovi a potlačuje tak vlastní autenticitu, a tak vlastně vytváří živnou půdu pro vznik chronické nemoci – například únavy.

Až ve chvíli, kdy se vymaníte z rodinného prostředí a podíváte se na svou situaci v klidu a s odstupem, naučíte se naslouchat vnitřnímu hlasu a necháte se jím vést, tak se můžete nakonec zcela uzdravit.

Nehledejte v sobě viníka a nestyďte se za to. Je to VÁŠ ŽIVOT A VAŠE ZDRAVÍ.

Jsou různé metody a nástroje pro celkovou emoční pohodu. Najděte ty své. A buďte ŠŤASTNÍ.🍀

Jestliže cítíte, že požadavky na vás kladené převyšují vaše možnosti se s nimi vypořádat, pak můžete omezit negativní účinky stresu buď již zmiňovaným vnímáním těchto požadavků, nebo navýšením kapacity k jejich zvládání – nebo obojím.

Pokud můžete, tak prosím učiňte tak dříve, než se dostaví příznaky nezvládnutého stresu, ale nejpozději, a především právě tehdy, kdy se objeví.

Naučte se uplatňovat praktické, prokazatelně účinné strategie, které můžete použít k lepšímu zvládání „vnímaných“ požadavků a posílení své odolnosti vůči nim.

Řeknu vám tajemství, které jsem zmiňovala vlastně už na začátku a které jsem se naučila praktikovat i já a posílila tak svou odolnost:

Začínejte od malých „KAŽDODENNÍCH RITUÁLŮ“ (vlastně tento příklad a rady uvádím i svém eBooku ke stáhnutí zdarma), například desetiminutového ranního cvičení nebo meditace nebo si uvařte váš oblíbený nápoj. Časem se z nich stanou každodenní návyky, bez kterých se už nedokážete obejít, stejně jako si neumíte představit, že byste si po probuzení nebo před spaním nevyčistili zuby.

 

NEHLEDEJTE VÝMLUVY.

Každý z nás si může najít deset minut, které denně může věnovat sám sobě. Abyste si tento čas vyhradili a opravdu to udělali, tak si musíte vy sami nastavit PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ JAKO NEJVYŠŠÍ PRIORITU.

 

DALŠÍMI KROKY k úspěchu ZVLÁDÁNÍ STRESU a k shrnutí článku:

Kvalitní a dostatečný spánek – spěte nejméně osm hodin denně.

Vědomé a pomalé dýchání – je jedna z nejrychlejších cest ke zmírnění stresu, kterou máme přímo pod nosem.

Během dne si dopřejte Pohyb – více se hýbejte.

Choďte do přírody – Příroda léčí.

Využijte moc své mysli– poznejte své PROČ? Kdo má proč žít, unese téměř každé jak (moudrá slova německého filozofa Friedricha Nietzscheho).

Zamyslete se třeba nad otázkami:

Pro co nebo pro koho žijete? Osobně mi toto nejvíce pomáhá v nejtěžší chvíli uvědomit si, že třeba váš manžel nebo děti jsou vlastně to největší štěstí, které k životu potřebujete nebo máte.

Na co se těšíte, když myslíte na budoucnost?

Co máte na seznamu věcí, které bystě chtěli udělat, než zemřete? Pokud vás hned nenapadnou odpovědi – nestyďte se, a stejně tak neexistuje jediná správná odpověď.

Dělejte prostě více věcí ve svém životě, které se vám zamlouvají, a méně věcí, jež se vám nezamlouvají.

Meditujte.

Používejte řízenou představivost – může být tím nejlepším zdrojem stresu nebo naopak nejlepším spojencem na cestě k nalezení emoční svobody.

Pěstujte si ve svém okolí smysluplné vztahy – rozvíjejte společenské vztahy – osamělost nebo sociální izolace se pojí s nemocemi a jsou vražednější než obezita.

A můžete si začít psát deník vděčnosti – to taky pomáhá a zrovna ve chvíli kdy se cítíte mizerně, v tu chvíli se vám vůbec nebude chtít psát a přemýšlet o tom, za co můžete být vděční.

Smějte se – při smíchu se uvolňují endorfiny – tzv. hormony štěstí.

Dopřávejte si tělesný kontakt a objetí – mohou to být třeba jen obyčejné přátelské objetí nebo masáže, podporují imunitní systém, zmírňují stres a prospívají zdraví srdce.

Odpusťte všem, včetně sebe – neodpouštění se v medicínských knihách klasifikuje jako nemoc. Odpuštění může mít nesmírně prospěšné zdravotní účinky – lepší spánek, zmírnění bolesti a jiné.

Nebo si vyhledejte odborníka a vyzkoušejte různé metody, které jsou již nyní dostupné i na našem trhu. Jakýkoliv krůček nebo krok je VAŠE CESTA, k tomu abyste se naučili VŠE ZVLÁDAT a NEDOVOLILI TAK SVÉMU TĚLU, aby vás NIČILO.
Pokud se vám článek líbil nebo vám v něčem aspoň trošičku pomohl, tak jsem ráda, že jsem vám mohla pomoci.

Přidejte se do skupiny lidí na stejné vlně – uzavřená Facebook skupina zde: https://www.facebook.com/groups/zivotsautoimunitou

Přeji vám jen a jen ZDRAVÍ. A buďme ŠŤASTNÍ.🍀

Vaše Sandra